HIGH

HIGH是Highstreet的原生效用代币。这是一种多链代币,其最大供应量为1亿,玩家可质押HIGH币,以此赚取奖励,并且在Highstreet市场和Highstreet World的房产中,也可用于购买游戏内物品。

什么是Highstreet(HIGH)?

什么是Highstreet(HIGH)?

阅读(256) 作者(链圈子)

Highstreet是以商业为中心的边玩边赚(P2E)元宇宙,联结了购物和游戏两大模块。Highstreet的产品将实体与数字相结合,这意味着它们能以数字和...